Dokument inför mötet den 22:a Augusti.

Dessa filer har skickats ut efter mötet på Kalmar Stadsbibliotek den 10:e Juni 2019.

Läs noga och diskutera i arbetsgrupperna.
Vid frågor kontakta projektledarna.
Övrigt kontakta info@kalmarfolketspark.se

Dokument Arkiv

Föreningen har beslutat att börja samla alla dokument och tidningsurklipp som ligger i faggorna för katalogisering här på hemsidan.

Vi uppmanar alla som har gamla dokument om aktiviteter och händelser som har varit på Parken att skicka dessa, vi kan hjälpa till med scanning och arkivering.

Samarbeten med Kommunarkivet och Lokala Tidningar är startade.