Dokument Arkiv

Föreningen har beslutat att börja samla alla dokument och tidningsurklipp som ligger i faggorna för katalogisering här på hemsidan.

Vi uppmanar alla som har gamla dokument om aktiviteter och händelser som har varit på Parken att skicka dessa, vi kan hjälpa till med scanning och arkivering.

Samarbeten med Kommunarkivet och Lokala Tidningar är startade.